Menu
Button Button Button Button Button

Dziś w Niemysłowicach

PogodaTemperatura: oC


Jutro w Niemysłowicach

PogodaTemperatura: oC

Położenie
Tutaj jesteś:  Strona główna  |  Aktualności


Aktualności

Spotkanie liderów Odnowy Wsi

Przedstawiciele społeczności wiejskich z Moszczanki, Szybowic i Niemysłowic w dniach od 09 do 10 lutego br. brali udział w spotkaniu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny", które to odbyło się w Pałacu Izbicko gm. Izbicko.

Podczas dwudniowego spotkania przedstawiciel Uniwersytetu we Wrocławiu zaprezentował zagadnienia kształtowania przestrzeni wiejskich z wykorzystaniem cennych zasobów bioróżnorodności. Ponadto liderzy odnowy wsi uczestniczyli w szkoleniu dot. przedsięwzięć odnowy wsi realizowanych w ramach otwartego konkursu ofert.

Były to cenne zajęcia, gdyż wyposażyły liderów w informacje niezbędne przy sporządzaniu ofert a wsparcie ekspertów rozwiało wiele wątpliwości co do poszczególnych elementów oferty. Wartościowe było także zapoznanie się z planami działań w ramach projektu pn.' Bioróżnorodność Opolszczyzny- skarbem dziedzictwa przyrodniczego" oraz Programu Odnowy Wsi w 2018 roku.

Ponadto zaprezentowane zostały przez pracowników naukowych Uniwersytetu Opolskiego analizy i wyniki zrealizowanych w okresie minionych 20 lat przedsięwzięć w ramach Programu Odnowy Wsi. Podczas spotkania wręczono także medale XX lat Programu Odnowy Wsi za aktywność w działaniu na rzecz społeczności lokalnych. Spotkanie było okazją do zapoznania się z działalnością opolskich stowarzyszeń, rad sołeckich i innych podmiotów, które funkcjonują na terenach wiejskich i współpracują przeważnie z samorządem gminnym.

Wymiana doświadczeń i nawiązanie nowych kontaktów to cenna wartość zjazdów tego typu. Rozmowy o trudnościach i sukcesach jakie przyświecają pracy społecznej spowodowały, iż po spotkaniu większość uczestników w poszerzoną wiedzą i entuzjazmem powróciła w swoje lokalne społeczności by realizować nadal idee Programu Odnowy Wsi. Odnowa Wsi to ewolucyjnie rozwinięta metoda rozwoju lokalnego - wsi i ich społeczności. Zrodziła się na przełomie lat 70 i 80 w Niemczech i Austrii na skutek regionalnie kształtowanego poczucia odpowiedzialności za przyszłość małych ojczyzn. W odnowie wsi podstawowe znaczenie ma wykorzystanie miejscowych zasobów i czynników rozwoju o charakterze niematerialnym, a w szczególności tożsamości społeczności wiejskich i wartości życia wiejskiego. Odnowa Wsi istnieje dzięki zaangażowaniu mieszkańców wsi i rozkwita wspierana przez gminę i region.

Odnowę Wsi, jako sposób na rozwój obszarów wiejskich, cechuje: oddolność inicjatyw i zaangażowanie społeczności lokalnych , wykorzystywanie zasobów jakimi dysponuje wieś , zaplanowanie rozwoju własnej wsi i dążenie do osiągnięcia ustalonej wizji i celów . Ponadto dostrzegane jest planowanie przestrzenne z udziałem mieszkańców . Wspieranie przez gminę wiejskich inicjatyw oraz pomoc ze strony regionu i fachowe doradztwo ze strony specjalistów i regionu na rzecz realizacji przyjętej koncepcji rozwoju wsi. Województwo opolskie, jako pierwsze w kraju w roku 1997 zainicjowało Program Odnowy Wsi czerpiąc doświadczenia od naszego niemieckiego partnera – regionalnego landu Nadrenia – Palatynat, który wówczas był europejskim liderem odnowy wsi i już od lat siedemdziesiątych z powodzeniem kształtował poczucie odpowiedzialności mieszkańców za przyszłość swych małych ojczyzn.

Rok 2017 był rokiem jubileuszu XX-lecia Programu odnowy wsi na Opolszczyźnie, który od 1997r. aktywizuje społeczności lokalne, a poprzez swoje długofalowe działania poprawia jakość życia na obszarach wiejskich. Opolska wieś od lat wspierana przez władze samorządowe wyróżnia się ładem przestrzennym, estetyką i dbałością zarówno o dziedzictwo kulturalne, jak i przyrodnicze. Rozpoczynając wdrażanie Programu liczba uczestników wyniosła 54 sołectw z 28 gmin, obecnie jest 711 sołectw z 68 gmin.

Zobacz zdjęcia

Powrót do przeglądania aktualności »