Misterium o Bożym Narodzeniu w Niemysłowicach

W niedzielę 7 stycznia 2018 roku w kościele parafialnym w Niemysłowicach dzieci i młodzież z sołectwa zaprezentowały jasełka.

Świąteczny klimat powrócił, zabrzmiały radosne dźwięki w utworze "Świeć gwiazdeczko mała świeć". Tegoroczna opowieść przeplatana była pozytywnymi i negatywnymi emocjami. Przedstawiono opowieść o narodzinach Mesjasza, który zbawić miał świat, lecz jego narodzinom towarzyszyło duże niebezpieczeństwo.

Plan Heroda obfitował bowiem w nienawiść, intrygę oraz chęć zgładzenia nowo narodzonego Dzieciątka. Te wydarzenia zaprezentowane zostały w klimatycznej scenerii parafialnego kościoła. W inscenizacji udział wzięło 19 osób. Katechetka - Elżbieta Wróblewska wraz z wychowawcą świetlicowym - Małgorzatą Szewczuk zadbały o organizację i przygotowanie tegorocznych jasełek.

I tak wspaniali aktorzy już w roli pastuszków przybyli na spotkanie ze Świętą Rodziną, której towarzyszyły zastępy anielskie. Nie zabrakło też Mędrców ze Wschodu. Rozkaz Heroda skierowany do dworzanina mającego wykonać jego polecenie zapadł w pamięci wielu osób. Rozgoryczony król powiedział: "Każę wymordować wszystkich noworodków, nie oszczędzę nawet i własnego syna, a wtedy na pewno ów królewicz zginie."

I tak groza ale i upadek Heroda ukazał najistotniejsze przesłanie tegorocznym jasełek. Oto małe i bezbronne dziecko jest Królem przed którym należy się ukłonić. Miłość i wiara to wartości ważne w życiu. Natomiast nienawiść i chciwość potrafią zniszczyć człowieka. Motto opowieści wybrzmiało tym mocniej, gdy wszyscy klęcząc przed ubogim Jezusem wypowiedzieli słowa" Oto Dzieciątko co leży na sianie jest naszym Bogiem, i Królem i Panem".

Życzeniami skierowanymi do Parafian przy łamaniu się opłatkiem były słowa kolędy: " Maleńki Jezu, przychodzisz zbawić świat , bo na nim ciągle tak wiele jeszcze zła... Maleńki Jezu zostań tu, zamieszkaj w każdym z nas, niech w naszych sercach żyje Bóg, na zawsze w każdy czas."

Parafianie i zaproszeni Goście gromkimi brawami podziękowali wszystkim biorącym udział w jasełkach za wspaniałą inscenizację i wkład wniesiony w przygotowanie występu. Ksiądz Proboszcz Janusz Dworzak ofiarował osobom zaangażowanym słodkie prezenty i skierował słowa uznania. Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las"- Magdalena Dobrzyniecka przekazała na ręce aktorów pamiątkowe dyplomy i podarunki, które nagradzały ich wysiłek i talent.

Galeria zdjęć


Powrót do listy aktualności