O Przedszkolu

Otwarcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola "Chatka Puchatka" w Niemysłowicach odbyło się 14.09.2012.

W spotkaniu uczestniczył  Burmistrz Franciszek Fejdych, Przewodniczący Rady Miejskiej - Zbigniew Kosiński, Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Prudniku Pan Edward Mazur, Skarbnik Jadwiga Zielińska oraz przedstawiciele jednostek Gminnych oraz Sołtysi - Radni, Proboszcz Parafii a także Rodzice wraz ze swymi pociechami. Władze Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice - "BUKOWY LAS" otrzymały z rąk Sołtysa Niemysłowic podziękowania za wkład pracy na rzecz uruchomienia Przedszkola.

Doceniono także wysiłki osób, które z racji pełnienia zawodowych funkcji wspierały działania remontowe i organizacyjno - formalne tworzonej jednostki. Podkreślić należy, iż ok. 50 tyś. zł Gmina Prudnik przeznaczyła na wyremontowanie pomieszczeń przedszkolnych, by móc dostosować obiekt do obowiązujących przypisów.

W pracach remontowych uczestniczyli także Rodzice, którzy pomalowali salę zabaw oraz porządkowali wszystkie pomieszczenia. Odremontowane pomieszczenia cieszą zarówno dzieci jak i dorosłych. Ksiądz Proboszcz Piotr Opara poświęcił Przedszkole i odmówiono wspólnie modlitwę prosząc o błogosławieństwo podczas nauki i pracy. Podczas otwarcia przedstawiono także kadrę, która pracować będzie w Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu "Chatka Puchatka".

Funkcję Dyrektora placówki powierzono p. Sylwii Chrząszczkiewicz- Kryś zaś funkcję pomocy nauczyciela p. Agnieszcze Bieniarz. W dniu otwarcia Przedszkole posiada 17 zarejestrowanych deklaracji. W związku z tym 17 dzieci uczestniczyć będzie w zajęciach w bezpłatnym 5 godzinnym Przedszkolu. W trakcie spotkania zabrał głos Pan Burmistrz i nawiązał do wydarzeń minionych, podczas których podjęto wspólnie z rodzicami decyzję o likwidacji Przedszkola Gminnego. Od tej chwili Nasze przedszkole jest niezależnym podmiotem, który podlega nadzorowi Kuratorium Oświaty w Opolu, ale prowadzone jest przez Zarząd Stowarzyszenia "BUKOWY LAS". Na zakończenie części oficjalnej wystąpiły dzieci, który recytowały wiersze i śpiewały piosenki.

Na dobry początek przybyli Goście ofiarowali prezenty, z których dzieci były bardzo zadowolone. Później udano się na słodki poczęstunek. Tort, ciasta oraz szampan królował na stole. I tak w radosnym nastroju dyskutowano o planach na przyszłość zerkając na szczęśliwe i zajęte zabawą dzieci.