Organizacje i firmy

Przedstawiamy informacje o organizacjach i firmach działających na terenie naszego sołectwa

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH

19.02.2005 r. reaktywowano Koło Gospodyń Wiejskich w Niemysłowicach. Organizacja kobieca działa po dziś dzień i podejmuje szereg inicjatyw. Obecnie Panie są członkiniami Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice – „BUKOWY LAS” i reprezentują formalnie swoją działalność w ramach struktury SOWN – „BUKOWY LAS”.

LUDOWY ZESPÓŁ SPORTOWY NIEMYSŁOWICE – DĘBOWIEC

Zespół zawodników LZS Niemysłowice w ostatnich latach przeobraził się z drużynę LZS Niemysłowice – Dębowiec, gdyż obie drużyny postanowiły się połączyć w jeden zespół. Przez wiele lat na terenie sołectwa funkcjonowała drużyna LZS Niemysłowice z sekcją piłki nożnej. Ta cenna tradycja jest nadal kultywowana a dzieci i młodzież biorąca udział w treningach i zawodach zdobywa wyróżnienia i medale podczas meczów i turniejów sportowych.

STOWARZYSZENIE ODNOWY WSI NIEMYSŁOWICE – „BUKOWY LAS”

Stowarzyszenie funkcjonuje od 2005 roku i inspiruje lokalną społeczność do podejmowania inicjatyw mających na celu integrację międzypokoleniową oraz poprawę warunków i jakości życia mieszkańców. Na przestrzeni lat udało się w ramach działalności organizacji pozarządowej uchronić przez likwidacją przedszkole tworząc Publiczne Stowarzyszeniowe Przedszkole „Chatka Puchatka”. Podjęto także szereg cennych projektów o małym i dość sporym zasięgu. Obecnie stowarzyszenie jest prężnie działającą organizacją, która pozyskuje środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłoszonych konkursów i zadań publicznych.

RADA PARAFIALNA

Rada Parafialna funkcjonuje w naszej parafii do wielu lat. Posiada doradczą funkcję w procesie podejmowania decyzji mających wpływ na funkcjonowania parafii. Dzięki zaangażowaniu osób tworzących Radę Parafialną udało się zrealizować wiele prac z zakresu robót remontowo – budowlanych. Przy wsparciu Rady, która przyjmowała dobro walone składki od parafian udało się uporządkować teren przykościelny, zrealizowano pomyślenie malowanie kościoła wewnątrz i zewnątrz, zakupiono dzwon, podłączono ogrzewanie w kościele i zrealizowano wiele pracy wpływających na estetykę otoczenia wokół świątyni i plebanii.

PARAFIALNY ZESPÓŁ CARITAS

Parafialny Zespół Caritas powstał w naszej wsi z myślą o osobach potrzebujących, dla którzy Caritas oferował swoje wsparcie. Wielu mieszkańców skorzystało z pomocy żywnościowej.

KLUB HODOWCÓW GOŁĘBI

Miłośnicy gołębi są także wśród naszej lokalnej społeczności. Kilka osób posiada zadbane gołębniki i cenne okazy gołębi. Hodowcy gołębi z naszego sołectwa biorą udział w zawodach i organizują wystawy. Zdobywają trofea i popularyzują wiedzę z zakresu hodowli gołębi.

PREZENTUJEMY FIRMY DZIAŁAJĄCE NA TERENIE NASZEGO SOŁECTWA

Mechanika samochodowa, klimatyzacja, instalacje
AUTO SERWIS DĄBROWSCY
Niemysłowice 3, 48-200 Niemysłowice
telefon: 77 436 55 32
e-mail: dabrowska@adserwis.pl, jarek_service@o2.pl

Skład opału i skup złomu
TOMEX - SKŁAD OPAŁU SKUP ZŁOMU
Tomasz Stanek
Niemysłowice 61B, 48-200 Prudnik
tel. 508 558 538
e – mail: biuro@tomex-prudnik.pl
Strona WWW: http://www.tomex-prudnik.pl/

Usługi transportowe
STANEK ANDRZEJ
Niemysłowice 61B, 48 – 200 Prudnik
Tel. (77) 4365567

Ogrodnictwo, dekoratorstwo, architektura wnętrz, aranżacja ogrodów
"TARATUTA" KLAUDIA TARATUTA
Niemysłowice 62, 48-200 Prudnik,
tel. 77 436 55 15

Internet bezprzewodowy, agencja reklamowa
FLYNET
KRZYSZTOF TROJNIAK
Niemysłowice 129, 48-200 Prudnik
Telefon: 602 752 586
Strona WWW: flynet.com.pl

Ubezpieczenia
AGENCI UBEZPIECZENIOWI
CHMIELOWSKI KAZIMIERZ I WANDA
Niemysłowice 133, 48 – 200 Prudnik
Telefon: 77 436 55 10