Ocalić od zapomnienia

7 lipca br. w Niemysłowicach odbyły się gminne obchody upamiętniające Polaków zamordowywanych na Wschodzie.

W  uroczystej Eucharystii oraz procesji do miejsca upamiętnienia uczestniczyli przedstawiciele władz oraz lokalnej społeczności w tym: Poseł na Sejm RP - Katarzyna Czochara, Burmistrz Prudnika - Grzegorz Zawiślak,  Radni Powiatu Prudnickiego - Ryszard Kwiatkowski oraz Józef Meleszko, Dyrektor Muzeum Ziemi Prudnickiej -  Wojciech Dominiak. Sołtys Niemysłowic - Lidia Wrońska, Sołtys Czyżowic  - Alicja Zawiślak . Lokalną społeczność z ramienia Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice "Bukowy Las " reprezentowały - Magdalena Dobrzyniecka i Małgorzata Szewczuk oraz przedstawiciele z Kółka Rolniczego -  Ryszard Winiarski, Ludmiła Kuliszczak oraz Józef Jankowski. 

Stowarzyszenie Odnowy Wsi  Niemysłowice "Bukowy Las" realizowało zadanie publiczne pn. "Ocalić od zapomnienia" , które dofinansowane zostało ze środków Gminy Prudnik. Celem zadania było popularyzowanie wiedzy historycznej oraz integracja międzypokoleniowa. Wartością dodaną było wolontariackie zaangażowanie Orkiestry Dętej z Rudziczki w obchody. 

We współpracy z proboszczem tut. parafii zorganizowano uroczyste obchody. Ksiądz Proboszcz - Janusz Dworzak w wygłoszonej homilii nawiązał do zielonego koloru szat liturgicznych, mówiąc iż to kolor nadziei. Nadziei na wspólne pojednanie obu narodów Ukrainy i Polski. Wspomniał o istocie wybaczenia i przywołał fakty historyczne związane z rzezią i bratobójczą nienawiścią. Wskazał, iż wielu  mieszkańców Niemysłowic zna z opowieści lub  autopsji wydarzenia związane z mordem  na Wschodzie. Sporo w tutejszych domach opowiadało się o wydarzeniach sprzed lat. Lecz dziś po tylu latach chcemy pamięci połączonej z przebaczeniem. Pamięci, która zagości w sercach młodego pokolenia. 

 


Powrót do listy aktualności