Badanie mammograficzne w powiecie prudnickim

Dnia 22 lutego 2016 roku tj. poniedziałek w Białej przy Gminno - Miejskim Ośrodku Kultury ul. Prudnicka 35 w godz. od 09.00 do 17.00 stacjonować będzie mammobus.

W ramach programu profilaktyki raka piersi wykonuje się mammografię, a w przypadku nieprawidłowego wyniku badania mammograficznego, pacjentka kierowana jest do etapu pogłębionej diagnostyki, w ramach której lekarz może zlecić dodatkową mammografię, usg piersi, biopsję.

Kto może skorzystać z programu

Z bezpłatnych badań mammograficznych mogą skorzystać kobiety w wieku 50-69 lat (należy wziąć pod uwagę rok urodzenia), spełniające jedno z poniższych kryteriów:

  • nie miały wykonywanej mammografii w ciągu ostatnich 24 miesięcy
  • otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia czynnikami ryzyka (rak piersi wśród członków rodziny - u matki, siostry lub córki, mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2).

Programem badań profilaktycznych nie mogą być objęte kobiety, u których już wcześniej zdiagnozowano zmiany nowotworowe o charakterze złośliwym (pacjentki te są już w trakcie leczenia lub pod kontrolą onkologiczną).

Jak skorzystać z badania mammograficznego

Badania wykonywane są w niżej podanych ośrodkach stacjonarnych ? przychodniach lub szpitalach oraz w mammobusach. Nie jest wymagane skierowanie. Dla zachęcenia pacjentek do badań mammograficznych wysyłane są imienne zaproszenia, jednak nie są one konieczne, aby skorzystać z badania.


Powrót do listy aktualności