Wolontariusz SOWN - "BUKOWY LAS" wśród laureatów konkursu "Barwy Wolontariatu 2015"

Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych oraz Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej FRDL zorganizowały Konkurs Barwy Wolontariatu 2015 adresowany do wolontariuszy/wolontariuszek oraz organizacji i placówek współpracujących z wolontariuszami.

Celem konkursu jest stwarzanie okazji, aby w sposób szczególny podziękować wolontariuszom i wolontariuszkom, na co dzień współpracującym z organizacjami, placówkami publicznymi i osobami prywatnymi. Organizatorom zależy aby pokazać wielobarwność działań społecznych i aktywność wolontariuszy, którzy obecni są niemalże we wszystkich sferach życia społecznego.

OCWiP z przyjemnością poinformował, że w konkursie Barwy Wolontariatu 2015 spośród 15 zgłoszeń, decyzją członków Kapituły Konkursowej zostały nagrodzone następujące zgłoszenia:

  1. miejsce: Jan Borychowski
  2. miejsce: Małgorzata Szewczuk
  3. miejsce: Kaja Bolisęga i Katarzyna Michalska

Wyróżnienie otrzymała Aneta Kurowska-Mirek , zaś nagrodę specjalna\ą za całokształt działań zdobyła Natalia Gajowska.

Małgorzata Szewczuk została doceniona za 10-letnie popularyzowanie wiedzy o sołectwie za pośrednictwem strony internetowej www.niemyslowice.info oraz w mediach lokalnych. Sukces strony internetowej w konkursie Sołectw@ w sieci został dostrzeżony przez Kapitułę Konkursową jako działanie na sporą skalę oparte na mocnym zaangażowaniu w życie lokalnej społeczności. Kreatywność towarzyszy także innym działaniom wolontariuszki, gdyż dzięki jej pomysłom zorganizowano wiele ciekawych wydarzeń na terenie sołectwa i nawiązano liczną współpracę z podmiotami prywatnymi i publicznymi. Ponadto pełniąc funkcję Sołtysa Sołectwa Niemysłowice aranżowała wiele działań mających na celu wzajemną wymianę doświadczeń, integrację społeczną w tym międzypokoleniową.

Działania zmierzające przeciwdziałaniu likwidacji wiejskiego przedszkola oraz wsparcie w zakresie dostosowania statutu organizacji do prowadzenia stowarzyszeniowego przedszkola to kolejne ważne działania wolontariuszki wskazujące na posiadanie wiedzy z zakresu ekonomii społecznej. Małgorzata Szewczuk była inicjatorką pozyskiwania środków na działalność stowarzyszenia w ramach rządowych i lokalnych programów. Pełni ona także rolę lidera w zakresie odnowy wsi poprzez ciągłe zaangażowanie w pracę na rzecz stowarzyszenia, które wspiera merytorycznie i wykonując zadania związane z pracą fizyczną. Dodatkowo w okresie wakacyjnym prowadziła Akcje Letnie dla dzieci i młodzieży organizując wycieczki i zajęcia. Jej dorobek pracy społecznej nagrodzony został zdobyciem 2 miejsca w w/s Konkursie.

Wszystkim Laureatom organizatorzy składają gratulacje. Nagrody oraz dyplomy zostaną wręczone podczas Gali Wolontariatu w przyszłym roku.

Wszystkim uczestnikom/czkom regionalnego konkursu, organizatorzy życzą sporo zaangażowania i wytrwałości w działaniach wolontariackich oraz wytrwałości w tych pięknych rzeczach, które podejmowane są z myślą o drugim człowieku.

Małgorzata Szewczuk


Powrót do listy aktualności