Stowarzyszenie złożyło ofertę o dofinansowanie w ramach programu ASOS 2016

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" złożyło 15 kwietnia 2016 roku ofertę w ramach Rządowego Programu Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 pn. "Stacja Integracja - wspólne wędrowanie przez życie."

Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione działające na rzecz osób starszych mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach 4 priorytetów: edukacja osób starszych, aktywność społeczna promująca integrację wewnątrz- i międzypokoleniową, partycypacja społeczna osób starszych oraz usługi społeczne dla osób starszych. Organizacje pozarządowe i inne podmioty uprawnione, mogą liczyć na dotacje w wysokości 20 tys. ? 200 tys. zł.

Celem Programu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych oraz zagospodarowanie ich potencjału poprzez umożliwienie im aktywności społecznej.

Projekt stowarzyszenia "Bukowy Las" wpisuje się w priorytet dotyczący aktywności społecznej promującej integrację wewnątrz- i międzypokoleniową z uwzględnieniem rozwoju aktywności fizycznej osób starszych oraz aktywności turystyczno -rekreacyjnej. Oferta zostanie skierowana w pierwszej kolejności do mieszkańców terenów wiejskich z powiatu prudnickiego. Mieszkańcy okolicznych sołectw będą mieli okazję skorzystać z bezpłatnej oferty w ramach projektu.

W ramach projektu pn. "Stacja Integracja - wspólne wędrowanie przez życie" przewidziano realizację zajęć tanecznych, fitness i gimnastycznych, nordic walking oraz zajęć fotograficznych, czytelniczych i instrumentalno- wokalnych. Zaplanowano także organizację warsztatów artyterapeutycznych i wizażu. Wyjazdy promujące aktywną rekreację oraz dające możliwość podejmowania aktywności w zakresie turystyki.

Ponadto w projekcie uczestnikami mogą być także osoby młodsze, które w sposób szczególny podejmować będą działania wolontarystyczne na rzecz osób osamotnionych i posiadających ograniczoną samodzielność.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 90 534,00 zł zaś całość zadania ogółem stanowi kwotę 105 834,00 zł (w tym 15 300,00 wkład własny stowarzyszenia).

Informacje na temat dofinansowania ofert w ramach Programu ASOS 2016 przekażemy niezwłocznie po ich ogłoszeniu na stronach Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Baner


Powrót do listy aktualności