Stowarzyszenie złożyło ofertę na realizację zadania publicznego

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" złożyło 20.09.2016 roku ofertę w ramach otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji priorytetowych zadań publicznych Powiatu Prudnickiego w 2016 roku.

Zadanie do realizacji wpisuje się w działania z ochrony i promocji zdrowia a nosi tytuł "PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY."

W ramach realizacji zadania publicznego planujemy organizację Dni Profilaktyki Zdrowia, które skierowane będą głównie do dzieci i młodzieży uczęszczającej na zajęcia do świetlicy opiekuńczo ? wychowawczej w Niemysłowicach.

Wnioskowana kwota dotacji wynosi 1 200.00 zł a planowana realizacja zadania przypada na okres do października do listopada br.

Aktualnie oczekujemy na decyzję Komisji oceniającej wnioski.


Powrót do listy aktualności