Zadania do realizacji w 2017 roku z Funduszu Sołeckiego

Zadania prezentuje wykaz zamieszczony poniżej:

Niemysłowice, 23.849,74

6.000,00 - Montaż opraw oświetleniowych w Sołectwie Niemysłowice

2.500,00 - Posadowienie garażu blaszanego przy Centrum Sportowym w Niemysłowicach

8.000,00 - Doposażenie zaplecza kuchennego w Centrum Sportowym w Niemysłowicach

5.149,74 - Zakup kompletów biesiadnych dla sołectwa Niemysłowice

1.500,00 - Organizacja imprez okolicznościowych w sołectwie Niemysłowice

700,00 - Koszenie terenów gminnych w sołectwie Niemysłowice


Powrót do listy aktualności