SPOTKANIE LIDERÓW ODNOWY WSI

W dniach 10-11.02.2017r. w Grodźcu gm. Ozimek (Hotel Bajka) odbyło się dwudniowe spotkanie liderów odnowy wsi. Gminę Prudnik reprezentował Przewodniczący Komisji ds. Wsi i Gospodarki Rolnej Rady Miejskiej w Prudniku i zarazem sołtys Moszczanki - Mieczysław Partyczny wraz z liderem odnowy wsi Niemysłowice - Małgorzatą Szewczuk.

W zjeździe uczestniczyło łącznie 90-ciu przedstawicieli społeczności wiejskich i samorządów gmin. Spotkanie było jednym z zadań realizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego w ramach projektu pn. "Bioróżnorodność Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego".

Tematyka poruszana na spotkaniu dotyczyła form kształtowania przestrzeni wiejskiej w zgodzie z naturą. Zaprezentowano wyniki konkursu na ?Najciekawszą koncepcję zagospodarowania wsi? oraz dokonano prezentacji koncepcji zagospodarowania terenu wypracowane na warsztacie pn. ?Ochrona cennych zasobów przyrodniczych?, ?Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej w szczególności stawów wiejskich? oraz ?Przestrzeń wokół nas i jej bioróżnorodność?. Wykład ?Kształtowanie zieleni a bioróżnorodność - przykłady dobrych praktyk? poprowadziła dr Elżbieta Szopińska z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Natomiast dr Krzysztof Badora z Uniwersytetu Opolskiego przybliżył uczestnikom spotkania strukturę i funkcjonowanie ekologicznego systemu przestrzennego wsi z uwzględnieniem aspektów teoretycznych i praktycznych. Możliwości sfinansowania zadań w ramach Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego omówił natomiast Szymon Ogłaza - członek Zarządu Województwa Opolskiego.

Na zakończenie zaprezentowane zostały działania przewidziane do realizacji w 2017r. w ramach prowadzonego projektu tj. szkolenia, warsztaty, konkursy, projekty zagospodarowania przestrzeni i działania zmierzające do zakładania sadów owocowych.

Poruszono także kwestie związane z obchodami 20 - lecia Odnowy Wsi Opolskiej, które obchodzone będą w bieżącym roku. Poprzez udział w spotkaniu zdobyto cenną wiedzę, wymieniono się doświadczeniami i nawiązano współpracę, która jest niezwykle cenna w działalności społecznej.

Dodamy, iż w zagranicznych warsztatach edukacyjnych, które odbyły się w dniach 24 - 27 października 2016r. w Komitacie Fejér na Węgrzech uczestniczyła Prezes Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice - Magdalena Dobrzyniecka. Podczas warsztatów poruszono kwestie związane z ochroną przyrody i bioróżnorodności, wykorzystania i ochrony dziedzictwa przyrodniczego w postaci kompleksów parkowych i zbiorników wodnych. Międzynarodowe warsztaty były okazją do zapoznania się z walorami przyrodniczymi Komitatu Fejér. Warsztaty stanowiły platformę wymiany dobrych praktyk dla działań z zakresu ochrony bioróżnorodności.

Zachęcamy przedstawicieli społeczności wiejskich do zaangażowania się w działania projektowe, ponieważ oferują one ciekawe praktyki, które można zastosować na gruncie swojej miejscowości.

Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz Obraz


Powrót do listy aktualności