ŚWIETLICA OPIEKUŃCZO ? WYCHOWAWCZA OD LUTEGO CZYNNA

Gmina Prudnik 30 stycznia 2013r. rozstrzygnęła postępowanie na świadczenie usług pedagogiczno ? edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo ? wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola w Niemysłowicach.

W toku postępowania wybrano najkorzystniejszą ofertę przedłożoną przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice ? ?BUKOWY LAS?. W pierwszym Gminnym zapytaniu skierowanym do oferentów postępowanie unieważniono z powodu braku ofert. W ponowionym zaproszeniu SOWN- ?BUKOWY LAS? zgłosiło swoją ofertę zgodną z wymogami, która została pozytywnie rozpatrzona.

Celem działalności świetlicy opiekuńczo ? wychowawczej jest pomoc podopiecznym w rozwijaniu zainteresowań, hobby oraz pomoc w odrabianiu lekcji a także rozbudzanie w dzieciach i młodzieży postaw twórczych. Ponadto młodzież poprzez udział w zajęciach potrafić powinna prowadzić zdrowy styl życia, znać konsekwencje zażywania narkotyków, palenia tytoniu, picia alkoholu i wpływu używek na własne zdrowie, oraz radzić sobie w sytuacji przemocy, stresu i zagrożenia. Ponadto uczestnicy zajęć winny stosować w życiu zasady dobrego zachowania, kultywować tradycje i obyczaje; dbać o swój rozwój umysłowy, społeczny i moralny a także aktywnie i twórczo podejmować ciekawe akcje i przedsięwzięcia.

Zajęcia świetlicowe odbywać się będą w następujące dni:

  • wtorki w godz. 17.oo ? 20.oo
  • środy w godz. 17.oo ? 19.oo
  • czwartki w godz. 17.oo ? 20.oo

Zapraszamy do uczestnictwa w zajęciach dzieci i młodzież z naszej miejscowości. Wsparcie możemy objąć 20 osobową grupę małoletnich. Podstawą przyjęcia dzieci i młodzieży będzie pisemna deklaracja złożona przez rodziców lub opiekunów.

Na pierwsze spotkanie zapraszamy we wtorek tj. 5 lutego 2013r. na godz. 17.oo.


Powrót do listy aktualności