Zostań darczyńcą i wesprzyj działalność stowarzyszenia

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie finansowe na realizację celów statutowych naszej organizacji.

Celami Stowarzyszenia jest realizacja zadań w zakresie działalności oświatowej, edukacyjnej, szkoleniowej, kulturalnej, rekreacyjno-sportowej i innej oraz wspieranie działań mających na celu dbanie o tożsamość oraz dobry wizerunek wsi Niemysłowice, pielęgnowanie lokalnych tradycji i obyczajów; zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w różnych przedsięwzięciach zmierzających do wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego oraz poprawy jakości życia mieszkańców, w tym przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu wszystkich grup społecznych i podejmowanie działań z zakresu integracji międzypokoleniowej.

Aktualnie współorganizujemy obchody z okazji 450 - lecia powstania kościoła pw. Św. Anny w Niemysłowicach. Przygotowujemy ciekawy program dla Mieszkańców i Gości, który realizowany będzie podczas spotkania w Centrum Sportowym.

Z otrzymanych od Państwa środków planujemy zapewnić poczęstunek oraz upominki dla najmłodszych. Chcemy by młode pokolenie angażowało się w lokalne życie i to im dedykować chcemy quiz wiedzy historycznej, konkurs plastyczny i wystawę „Wczoraj i dziś” obrazującą rozwój naszej parafii. Państwa środki znacząco ułatwią nam zapewnienie atrakcji dla dzieci i dorosłych.

Darowizny prosimy wpłacić na konto bankowe organizacji:

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice – „Bukowy Las”
BANK PEKAO SA I Oddział w Prudniku 64 1240 1688 1111 0010 4711 6073
Niemysłowice 45
z dopiskiem "Darowizna"

Szanownym Darczyńcom już dziś składamy podziękowania i zapraszamy do wspólnego świętowania.

 


Powrót do listy aktualności