Nie stwierdzono osób bezdomnych

Na prośbę Burmistrza Prudnika sołectwo Niemysłowice uczestniczyło w nocy z 7 na 8 lutego 2013r. w Ogólnopolskim badaniu ilości osób bezdomnych.

Wskazówki co do sposobu przeprowadzenia badania wydało Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej, Straży Miejskiej oraz Sołtysi zbierali dane w opraciu o dostarczone kwestionariusze.

W Niemysłowicach nie stwierdzono osób bezdomnych. Kwestionariusz dostarczono do Urzędu Miejskiego.


Powrót do listy aktualności