Smaki Opolszczyzny - produkt tradycyjny

Zachęcamy Państwa do współpracy ze Stowarzyszeniem Odnowy Wsi Niemysłowice -"Bukowy Las" przy opracowywaniu wniosku, którego celem jest wpis tzw. naczynki wielkanocnej na listę produktów tradycyjnych.

Prosimy o przesłanie przepisów/receptur związanych z wielkanocną potrawą na nasz adres mailowy bukowylas@poczta.fm   

Mile widziane są zdjęcia produktu oraz opis dotyczący pochodzenia i historii produktu. 

Prawo do wpisu na Listę Produktów Tradycyjnych mają produkty, które charakteryzują się tradycyjną, ugruntowaną w czasie (min. 25 lat) metodą wytwarzania, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji, będące elementem tożsamości społeczności lokalnej oraz stanowiące element dziedzictwa kulturowego regionu, w którym są wytwarzane.

Podstawą prawną listy jest ustawa z dnia 17 grudnia 2004 o rejestracji i ochronie nazw oznaczeń produktów rolnych i środków spożywczych oraz o produktach tradycyjnych (rozdział 8). 

We wniosku o wpis na Listę Produktów Tradycyjnych należy:

  • podać nazwę i rodzaj produktu

  • sporządzić charakterystykę produktu

  • wymienić surowce wykorzystywane do produkcji

  • opisać metodę produkcji

  • przedstawić wiarygodne informacje dotyczące tradycji, pochodzenia oraz historii produktu, które pozwolą ocenić, czy jest on wytwarzany od co najmniej 25 lat

  • można dołączyć zdjęcie produktu wraz z oświadczeniem o przekazaniu praw do zdjęcia Ministerstwu Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Pobierz: Folder Smaki Opolszczyzny


Powrót do listy aktualności