SPOTKANIE ORGANIZACYJNE DOT. ZASAD FUNKCJONOWANIA CENTRUM SPORTOWEGO

12 lutego 2013r. w Centrum Sportowym w Niemysłowicach odbyło się spotkanie nt. zasad funkcjonowania Centrum Sportowego. Zebranie było odpowiedzią na wielokrotne prośby społecznych organizacji, które zabiegały o skonfrontowanie planów jakie względem obiektu w Niemysłowicach ma jego administrator tj. OSIR.

W spotkaniu udział wzięli: Burmistrz Prudnika, Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji, Kierownik sekcji techniczno - gospodarczej OSIR, członkowie Stowarzyszenia Odnowy Wsi Niemysłowice - BUKOWY LAS a także członkowie Rady Sołeckiej i Sołtys Niemysłowic.

Podczas wspólnej dyskusji ustalono zasady funkcjonowania obiektu. Omówiono zasady udostępniania sali do celów komercyjnych i niekomercyjnych a także ustalono zasady korzystania z obiektu przez organizacje działające na terenie sołectwa.

Ustalenie harmonogramu wydarzeń oraz wypracowanie współpracy w obrębie korzystania z obiektu to główne zadania jakie Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - BUKOWY LAS będzie realizować w bieżącym roku. Aktualnie władze SOWN oczekują na opracowanie przez Dyrekcję OSIR dokumentu, na mocy którego w sposób przejrzysty będziemy mogli podejmować szereg inicjatyw.

Obrady zakończyły się wypracowaniem porozumienia, co pozytywnie rokuje na dalszą współpracę z Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Prudniku.

Obraz Obraz


Powrót do listy aktualności