Zaproszenie do udziału w zajęciach świetlicowych

Od 3 lutego czynna jest świetlica opiekuńczo - wychowawcza na terenie sołectwa Niemysłowice

ŚWIETLICA - RELAKS, INTEGRACJA, ZABAWA I NAUKA

Zapraszamy dzieci i młodzież do udziału w zajęciach w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej przy Publicznym Stowarzyszeniowym Przedszkolu w Niemysłowicach.

Zajęcia odbywają się w poniedziałki od 16.00 -20.00 oraz w środy od godz. 16.00 - 20.00

Gmina Prudnik w wyniku konkursu na realizację zadań publicznych realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2020 oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2020 - 2024 przekazała świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo - wychowawczej Stowarzyszeniu Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las".


Powrót do listy aktualności