Stowarzyszenie złożyło wniosek w ramach programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi”

Fundacja ORLEN przekaże dofinansowanie dla społeczności lokalnych w ramach programu granatowego „Moje miejsce na Ziemi”. Organizacje pozarządowe i instytucje samorządowe z całej Polski mogą składać wnioski o dofinansowanie pomysłów na działania w swoich małych ojczyznach. Budżet programu to aż 3 miliony złotych. Szansę na grant ma w tym roku aż 300 podmiotów.

Obraz:

Granty w wysokości 5 000, 10 000, 15 000 i 20 000 Fundacja ORLEN przyzna na realizację projektów związanych z: ekologią, zdrowiem, sportem, bezpieczeństwem, kulturą, ochroną zwierząt czy zrównoważonym rozwojem. O wsparcie ubiegać się mogą nie tylko organizacje pozarządowe, ale też instytucje kultury, szkoły, przedszkola, koła gospodyń wiejskich czy parafie.

Najlepsze inicjatywy trzeciej edycji konkursu „Moje miejsce na Ziemi” wybierze komisja programowa, w skład której wchodzą przedstawiciele PKN ORLEN i jego korporacyjnej Fundacji. Szansę na wygranie grantu będą miały przede wszystkim projekty poprzedzone rzetelnym rozpoznaniem lokalnych potrzeb oraz te, integrujące mieszkańców i angażujące do współpracy różne podmioty. Projekty muszą być realizowane w okresie od 1 czerwca 2020 r. do 30 czerwca 2021 r.

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" wnioskowało o 20 000 zł w ramach projektu "Strefa kreatywności i integracji". Celem zadania jest remont i doposażenie świetlicy oraz stworzenie miejsca integracji międzypokoleniowej. 

Dzieci i młodzież marzą  o remoncie od dłuższego czasu.... kreowały swoje pomysły ale nie zostały w pełni zrealizowane. Seniorzy sygnalizowali swoje potrzeby i liczą na przychylność. 

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności