Zaproszenie do udziału w projekcie

Od dnia 01.09.2019 r. na terenie  powiatu prudnickiego Stowarzyszenie Aktywnego Wspierania Gospodarki realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego "Stała ścieżka rozwoju" nr RPOP.08.02.00-16-0034/19.

Projekt ma na celu aktywizację zawodową i społeczną, skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.  Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o kontakt mailowy. 

Obraz:

Pismo_przewodnie.pdf

Regulamin_rekrutacji.pdf

 


Powrót do listy aktualności