Fundacja Orlen przyznała grant na realizację projektu "Strefa kreatywności i integracji"

Fundacja Orlen poinformowała Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice - "Bukowy Las" że projekt Strefa kreatywności i integracji w ramach III edycji programu Moje miejsce na Ziemi uzyskał dofinansowanie.

Zarząd Fundacji ORLEN zadecydował o przyznaniu Stowarzyszeniu  grantu w wysokości 20 000 zł

W ramach projektu SOWN Bukowy Las wykona remont i doposaży świetlicę opiekuńczo - wychowawczą w Niemysłowicach oraz zorganizuje festyn międzypokoleniowy, konkursy i warsztaty integracyjne dla dzieci, młodzieży i seniorów. 
Zadanie realizowanę będzie od 01.06.2020 - 31.05.2021r.  

Serdecznie dziękujemy Fundacji Orlen za okazane wsparcie. 

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności