Informacja dotycząca głosowania w Wyborach Prezydenta RP zarządzonych na 28 czerwca 2020 r.

Burmistrz Prudnika Grzegorz Zawiślak informuje, że w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. każdy wyborca może głosować korespondencyjnie.

✅ Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem Urzędu Miejskiego w Prudniku dla wyborców ujętych w spisie wyborców Gminy Prudnik - najpóźniej do dnia 16 czerwca 2020 r.

✅ Odrębne terminy zostały ustalone dla wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie.

✅ Wniosek zgłoszenia można pobrać w punkcie na parterze Urzędu Miejskiego przy ul. Kościuszki 3 w godzinach pracy Urzędu lub ze strony internetowej www.bip.prudnik.pl zakładka Wybory Prezydenta RP 2020 i dostarczyć do punktu w Urzędzie. Wniosek można złożyć również za pośrednictwem platformy ePUAP.

✅ Ponadto:
1. Nie ma możliwości zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, lecz wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP.
2. Adres, na który zostanie wysłany pakiet wyborczy, musi być adresem z obszaru gminy Prudnik.

✅ Informacja telefoniczna udzielana jest pod numerami : 774066208 i 774066209


Powrót do listy aktualności