Stacja - Integracja

Stowarzyszenie Odnowy Wsi Niemysłowice- "Bukowy Las" zostało laureatem konkursu granatowego Wakacyjna AktywAKCJA.

Stowarzyszenie pozyskało środki finansowe na realizację projektu z Fundacji PFR.

Do Programu napłynęło prawie 990 wniosków. Po zapoznaniu się ze wszystkimi zgłoszeniami, Komisja postanowiła przyznać granty aż 104 organizacjom z całej Polski. Wszystkie otrzymają granty na realizację autorskich wakacyjnych aktywności dla dzieci i młodzieży. Kwota dotacji to 5 000,00 zł i zostanie przeznacozna na organziację działań sportowych, i lub rekreacyjnych z elemantami edukacyjnymi aktywizujących dzieci i młodzież szkolną w czasie przerwy wakacyjnej. W tygodniowych działaniach integracyjnych udział wezmą dzieci z Ukrainy.

https://fundacjapfr.pl/aktualnosci-fundacja/oglaszamy-liste-projektow-zakwalifikowanych-do-programu-wakacyjna-aktywakcja.html

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności