Świetlica opiekuńczo - wychowawcza

Zajęcia odbywają się we wtorki, środy i piątki od godziny 16.00 - 20.00

Świetlica jest miejscem integracji dzieci i młodzieży z naszej miejscowości. Najmłodsi chętnie uczęszczają na zajęcia i spędzają twórczo czas wolny zdala od internetu i urządzeń mobilnych.

W tym miejscu mają okazję do poznania nowych osób i doskonalenia umiejętności kreatywnego i aktywnego spędzania czasu.

Zajęcia finansowane są ze środków Gminej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, by przeciwidziałać uzależnienieom i prowadzić działania profilaktyczne wśród dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć nie ponoszą odpłatności.

Atrakcyjność świetlicy wzrasta i dostrzega się dodatkowo nawiązywanie znajomości pomiędzy rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia; co mobilizuje stowarzyszenie do organizacji spotkań integracyjnych dla całych rodzin.

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

Obraz:

 


Powrót do listy aktualności