Zdalne nauczanie - zajęcia w domu

Zdalne nauczanie

ZDALNE NAUCZANIE – ZAJĘCIA W DOMU

Drodzy Rodzice,

Tęsknimy za naszymi przedszkolakami ale sytuacja w jakiej wszyscy się znaleźliśmy, nie pozwala nam na bezpośredni z nimi kontakt. Proponujemy zatem prowadzenie zajęć i zabaw w domu z naszą pomocą. Na stronie internetowej będą (na bieżąco) zamieszczane propozycje ciekawych zajęć /zadań wychowawczo- dydaktycznych,  kart pracy/ zgodnie z podstawą programową, które można wykorzystać na co dzień. 

 Mamy nadzieję, że taka forma współpracy dostarczy pomysłów i pozwoli w ciekawy sposób spędzić ten trudny czas.

Prosimy także pamiętać, że warto nieprzerwanie ćwiczyć samodzielność, umiejętności komunikacji, panowania nad emocjami – wiele z tych kompetencji kreuje nam codzienność. Nuda natomiast może być wspaniałym podłożem do kiełkowania kreatywności, umiejętności planowania własnych działań czy warsztatu pracy. Każda rozmowa – o pogodzie, o samopoczuciu, o przeczytanej książce to rozwijanie słownictwa, poczucia własnej wartości, poszerzanie wiedzy.

Zachęcamy do skorzystania z naszych propozycji.

Pozdrawiamy nasze przedszkolaki!

Dyrektor mgr Sylwia Chrząszczkiewicz - Kryś

oraz personel PSP Chatka Puchatka

 

P.S. Kto ma ochotę, może pochwalić się wykonanymi pracami lub zadaniami. Prosimy je przesłać na konto wychowawcy.

 

Drogi Rodzicu pamiętaj!

* Nie pospieszaj dziecka: daj mu czas, by ukończył swoją pracę

*Respektuj pracę dziecka, nie oceniaj jej

*Mobilizuj dziecko do działania